stadsboerderij Weizigt

In december 2009 is gestart met de nieuwbouw van de stadsboerderij. Voorafgaand hieraan is eerst de voormalige stadsboerderij gesloopt.

Wat direct opvalt aan het nieuwe ontwerp is de golvende vorm. Het is als het ware opgetild uit het maaiveld. Dit gecombineerd met een begroeid, groen dak zorgt ervoor dat het goed aansluit op de natuur. Het groendak zorgt ook voor een zeer goede isolatie, waardoor het gebouw zeer energiezuinig is. Bovendien neemt het hemelwater op, waardoor er weinig afvoer nodig is.
In en om het gebouw staat alles in het teken van duurzaamheid en het omgaan met dieren, natuur en milieu. Het gebouw is opgetrokken uit duurzame materialen, zoals hout en glas. Aan de voorzijde van het gebouw is een klimaatzone gecreërd. De klimaatzone fungeert als een bufferzone in de isolatie. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke energiebronnen, zoals zonnewarmte.

De buitenlicht wordt via een warmtewiel verwarmd door de warmere binnenlucht. De goede isolatie van het gebouw zorgt dat de warmte amper via wanden of dak verdwijnt. De warmtevraag wordt per vertrek geregeld. Doordat het gebouw zo goed geïsoleerd is, is goede ventilatie noodzakelijk. De luchtverversing wordt per vertrek geregeld. Op basis van de temperatuur en de aanwezige hoeveelheid CO2 wordt lucht toegevoerd. De installaties en technieken staan niet los van elkaar. Door de koeling van lucht met hemelwater blijft ook de luchtvochtigheid op peil. Verwarming gebeurt ook via een hout-pellet ketel. Door een optimale combinatie te kiezen van installaties wordt geprobeert om natuurlijke bronnen te benutten, kringlopen te creëren en energie te besparen.

De volledige calculatie, inkoop en werkvoorbereiding, inclusief maatvoeringstekenwerk ed. is door ons gerealiseerd.