diensten

HvH advies B.V. kan u onder andere de volgende diensten aanbieden.

  • werkvoorbereidingwerkzaamheden
  • calculatiewerkzaamheden
  • bouwkundig tekenwerk
  • projectbegeleiding
  • bouwtoezicht bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten
  • bouwbegeleiding en advies bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten

Werkvoorbereidingwerkzaamheden

Onze core-business is de werkvoorbereiding van nieuwbouw, verbouw en renovatie van zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Tevens hoort hierbij ook de inkoop van de diverse onderaannemers en materialen. Hiervoor kunt u ons, indien u dat wenst, inschakelen zowel vanuit onze locatie maar ook op uw locatie. Bel of mail voor verdere informatie. Bij projecten vindt u een aantal referentieprojecten waar wij de calculatie, inkoop en/of werkvoorbereiding hebben verzorgt.

Calculatiewerkzaamheden

Tevens hebben wij de afgelopen jaren veel gecalculeerd ten behoeve van aanbestedingen. Van diverse werken welke wij op deze manier in samenwerking met de opdrachtgever binnengehaald hebben, hebben wij tevens de werkvoorbereiding en inkoop mogen verzorgen in naam van onze opdrachtgever. Zie hiervoor ook het hoofdstuk werkvoorbereiding. Hiervoor kunt u ons, indien u dat wenst, inschakelen zowel vanuit onze locatie maar ook op uw locatie. Bel of mail voor verdere informatie. Bij projecten vindt u een aantal referentieprojecten waar wij de calculatie, inkoop en/of werkvoorbereiding hebben verzorgt.

Bouwkundig tekenwerk

Aan de hand van uw wensen maken wij voor u een bouwtekening. Dit kan zijn een nieuwbouw, aanbouw of verbouw van woning of bedrijfspand.

Projectbegeleiding

Een project van het begin tot eind begeleiden is ons niet vreemd, vanaf de eerste schetsen tot de oplevering van de uiteindelijke bouw. Bel of mail voor verdere informatie.

Toezicht

Controle(s) tijdens de bouw van de door u in opdracht gegeven (ver)bouwwerkzaamheden aan de aannemer. De frequentie van de controles is in overleg. Na de controle rapporteren wij aan u en aan de aannemer. Hierbij wordt niet alleen gelet op de voortgang maar ook op het bouwtechnische aspect.

Begeleiding en advies

Bouwkundig advies
Wij bespreken samen met u de bouwtekeningen, technische installaties, sanitair, etc en inventariseren uw wensen. Aan de hand daarvan geven wij u deskundig en onafhankelijk advies voor het bepalen van het meerwerk van uw nog te realiseren woning of aanbouw.

Constructief advies
Via onze relaties kunnen wij ook zorgdragen voor een constructief advies, welke benodigd is bij het aanvragen van een verandering in de hoofdconstructie.