maaslandcentrum Elsloo

Wij hebben voor onze opdrachtgever het tekenwerk van onderaannemers gecontroleerd. In opdracht van de gemeente Stein heeft zij het Maaslandcentrum te Elsloo een opknapbeurt gegeven en een uitbreiding gerealiseerd. Het Maaslandcentrum is gedurende de werkzaamheden zoveel mogelijk in gebruik gebleven. De eerste fase van de bouw betreft de aanbouw van de twee vleugels, waarvan een verdiept. In de tweede fase wordt de aansluiting gerealiseerd met de bestaande bouw.

In 2009 besloot de gemeenteraad van Stein om het Maaslandcentrum aan te kopen, uit te breiden met circa 700 m2 en het centrum een opknapbeurt te geven. Dat alles met de bedoeling dat de kern Elsloo eind 2011 een nieuw Multifunctionele Centrum heeft, dat ook aangepast is voor gebruik van minder validen.

Om voor de toekomst een aantal basisvoorzieningen in de kern Elsloo te kunnen behouden en te versterken, investeert het gemeentebestuur van Stein in de uitbreiding en opknapbeurt van het multifunctioneel centrum. Dit betekent concreet clustering van verenigingen, diensten en instanties in één gebouw waardoor de exploitatielasten en kapitaalslasten voor de gemeente Stein in de toekomst aanvaardbaar blijven.

Het nieuwe MFC functioneert in principe als een dorpshuis, waar veel maatschappelijke functies kunnen plaatsvinden: welzijn, cultuur, sport, zorg, onderwijs, dienstverlening en toerisme. De multifunctionele opzet zorgt er voor dat er voor alle betrokken partijen een meerwaarde ontstaat.